V čom BusTransferBooking pomáha dopravcovi

BusTransferBooking zabezpečuje pre dopravcu rovnakú šancu príležitosti na základe objektívnych kritérií. A to aj pri objednávkach, ktoré by sa inak k dopravcovi nedostali. Taktiež BusTransferBooking môže týmto spôsobom vyťažiť vozidlá dopravcu v čase, keď nemá objednávky.

Mark as helpful. 1

Posted in: 2. Výhody BusTransferBooking