Prečo je dôležité mať na vozidle nastavené ceny?

Keď si zákazník zadá svoju požiadavku, zobrazia sa mu relevantné výsledky vyhľadávania. To znamená, že aby zákazník mohol objednať to, čo potrebuje, zobrazia sa najprv vozidlá, ktoré majú nastavenú cenu. Nižšie vo výsledkoch sa zobrazujú vozidlá bez ceny, fotky a dostupnosti. Svoju rolu budú taktiež zohrávať hodnotenia dopravcu.

Na základe skúseností a rôznych prieskumov ohľadne online objednávania vieme, že zákazník, ktorý ihneď vidí cenu, fotku a dostupnosť sa vie rýchlo rozhodnúť a zrealizovať objednávku s výrazne vyššou pravdepodobnosťou. Teda vozidlo bez ceny a fotky má oveľa nižšiu šancu na získanie objednávky.

Nižšie vidíte príklad výsledkov vyhľadávania a to, ako sa zobrazujú vozidlá s nastavenou cenou a dostupnosťou.

Screen Shot 2014-09-30 at 09.30.32

Mark as helpful. 0

Posted in: 3. Vozidlá, 4. Ceny