Ako sa mi bude zobrazovať cena na vozidle?

  1. Kliknite na https://app.bustransferbooking.com a prihláste sa do svojho konta.
  2. Pridajte vozidlo (viď Ako si pridám vozidlo?)
  3. Skontrolujte a upravte si všeobecné cenové hodnoty v záložke Nastavenia,  podzáložka Všeobecné cenové hodnoty.
  4. Uistite sa, že máte správne vyplnené údaje dopravcu a lokácie vozidiel v záložke Nastavenia, podzáložka Nastavenia dopravcu (viď tiež Čo ak mám vozidlá na viac ako jednom mieste?).
  5. Kliknite na záložku Nastavenia a podzáložku Nastavenia cenových konfigurácií.
  6. Kliknite na znak + (Pridať novú cenovú konfiguráciu) a vyplňte Popis konfigurácie a 4 povinné údaje na výpočet ceny (Minimálny počet km, Jazdné na km, Cena prenájmu na hod., Stojné na hod.). Potom kliknite na Uložiť.
  7. Odporúčame vyplniť aj pole Prenájom po ktorom sa počíta stojné. Predpokladá sa, že cena za prenájom je obvykle vyššia ako cena za státie. A preto, ak v tomto poli vyplníte napr. hodnotu 7, znamená to, že kalkulačka do 7 hodín bude rátať v sadzbe prenájom a ďalšie hodiny v sadzbe stojné. Samozrejme pod podmienkou, že sadzba za najazdené kilometre nepresiahla súčet prenájmu a stojného. Odporúčame zvoliť hodnotu 6-10 (hodín). Príklady výpočtu: cena prenájom: 40€; cena státie 10€: počet hodín prepravy 11; počet najazdených km 48; prenájom po ktorom sa poč. stojné=8hod. výpočet ceny=(8×40)+(3×10)=350. Ak bude zadaná hodnota nula pri Prenájom po ktorom sa poč. stojné, tak výpočet ceny=(0x40)+(13×10)=130€.
  8. Choďte na záložku Vozidlá a na podzáložku Zoznam vozidiel.
  9. Kliknite na ikonu ceruzky (Upraviť) a priraďte k vozidlu cenovú konfiguráciu. Nezabudnite po týchto krokoch označiť vozidlo ako Aktívne vozidlo.
  10. Takže, aby sa vozidlo zobrazovalo vo výsledkoch s cenou, je potrebná vytvoriť a priradiť cenovú konfiguráciu na vozidlo.

Mark as helpful. 0

Posted in: 3. Vozidlá, 4. Ceny