Ako BusTransferBooking funguje

Ako to celé funguje?

Najprv sa zaregistrujete (kliknite sem), vyplníte základne nastavenia, doplníte vozidlá (ako na to?) a nastavíte ceny (ako na to?). A potom už môžete zarábať s BusTransferBooking takto:

Zákazník si zadá požiadavku (vyskúšajte tu). Vo výsledkoch vyhľadávania si vyberie vozidlá, ktoré môže hneď objednať, ak má dopravca zadanú voľnú dostupnosť na daný termín. Alebo si zákazník môže nechať u dopravcov overiť viac vozidiel. Teda dopravcovi príde dopyt na transfer e-mailom.

Potom sa dopravca prihlási do svojho konta, kde potvrdí dostupnosť a cenu – alebo transfer odmietne. Následne zákazník môže jedno vybrané vozidlo objednať a má 48 hodín na zaplatenie.

Počas týchto 48 hodín dopravca garantuje, že má vozidlo záväzne rezervované pre daný transfer a zákazníka. Rezerváciu vozidla dopravca vidí aj vo vyťaženosti vozidiel v svojom konte.

Keď zákazník uhradí platbu za transfer, dopravca obdrží e-mailom záväzné potvrdenie objednávky aj s kontaktom na zákazníka. Zákazníkovi v rovnakom čase príde kontakt na dopravcu. V prípade upresnení, sa tak zákazník a dopravca môžu skontaktovať.

Po transfere obdrží zákazník hodnotiaci formulár a ohodnotí spokojnosť ohľadne vozidla, prístupu, vodiča a celkovým priebehom transferu.

Dopravca zašle e-mailom faktúru na sumu transferu poníženú o províziu. Do 7 kalendárnych dní dopravca obdrží platbu za zrealizovaný transfer.

Mark as helpful. 10

Posted in: 1. Úvod