Podpora: Otázky a Odpovede

Expand allClose all

1. Úvod (2)

Ako BusTransferBooking funguje

Ako to celé funguje?

Najprv sa zaregistrujete (kliknite sem), vyplníte základne nastavenia, doplníte vozidlá (ako na to?) a nastavíte ceny (ako na to?). A potom už môžete zarábať s BusTransferBooking takto:

Zákazník si zadá požiadavku (vyskúšajte tu). Vo výsledkoch vyhľadávania si vyberie vozidlá, ktoré môže hneď objednať, ak má dopravca zadanú voľnú dostupnosť na daný termín. Alebo si zákazník môže nechať u dopravcov overiť viac vozidiel. Teda dopravcovi príde dopyt na transfer e-mailom.

Potom sa dopravca prihlási do svojho konta, kde potvrdí dostupnosť a cenu – alebo transfer odmietne. Následne zákazník môže jedno vybrané vozidlo objednať a má 48 hodín na zaplatenie.

Počas týchto 48 hodín dopravca garantuje, že má vozidlo záväzne rezervované pre daný transfer a zákazníka. Rezerváciu vozidla dopravca vidí aj vo vyťaženosti vozidiel v svojom konte.

Keď zákazník uhradí platbu za transfer, dopravca obdrží e-mailom záväzné potvrdenie objednávky aj s kontaktom na zákazníka. Zákazníkovi v rovnakom čase príde kontakt na dopravcu. V prípade upresnení, sa tak zákazník a dopravca môžu skontaktovať.

Po transfere obdrží zákazník hodnotiaci formulár a ohodnotí spokojnosť ohľadne vozidla, prístupu, vodiča a celkovým priebehom transferu.

Dopravca zašle e-mailom faktúru na sumu transferu poníženú o províziu. Do 7 kalendárnych dní dopravca obdrží platbu za zrealizovaný transfer.

Permalink. Mark as helpful. 10

Kde nájdem rýchly návod?

 1. Choďte na stránku https://app.bustransferbooking.com a zadajte svoj Login a Heslo.
  Screen Shot 2014-09-29 at 23.09.37
 2. Potom kliknite na záložku Návod a následne kliknite na podzáložku Návody na stiahnutie a kliknite na PDF súbor Rýchly návod pre dopravcu.
  Screen Shot 2014-09-29 at 23.04.40

Permalink. Mark as helpful. 0

2. Výhody BusTransferBooking (3)

V čom BusTransferBooking pomáha zákazníkovi?

Portál je orientovaný hlavne na zákazníka, ktorý objednáva občasne alebo prvý krát a nemá znalosti o trhu a dodávateľoch osobnej dopravy. Zákazník sa môže zorientovať po pár klikoch na základe fotiek, cien, dostupnosti a hodnotení vozidiel – a to už k jeho konkrétnej požiadavke.

Permalink. Mark as helpful. 1

V čom BusTransferBooking pomáha zákazníkovi aj dopravcovi

Mnoho spoľahlivých a kvalitných dopravcov nemá dostatočnú energiu a zdroje na efektívny marketing a reklamu. Preto sa aj často stane, že zákazník a voľné vozidlo dopravcu sa nevedia nájsť. Alebo si zákazník nájde nie zrovna najvhodnejšie riešenie. Je to aj kvôli tomu, že zákazník nemá veľa času na vyhľadávanie. BusTransferBooking toto hľadanie výrazne uľahčuje pre obe strany.

Permalink. Mark as helpful. 1

V čom BusTransferBooking pomáha dopravcovi

BusTransferBooking zabezpečuje pre dopravcu rovnakú šancu príležitosti na základe objektívnych kritérií. A to aj pri objednávkach, ktoré by sa inak k dopravcovi nedostali. Taktiež BusTransferBooking môže týmto spôsobom vyťažiť vozidlá dopravcu v čase, keď nemá objednávky.

Permalink. Mark as helpful. 1

3. Vozidlá (5)

Prečo je dôležité mať na vozidle fotku?

Zákazník sa rozhoduje aj na základe vzhľadu vozidla. Preto je dôležité mať pridané na vozidle aktuálne a kvalitné fotky. Tak, aby čo najpresnejšie popisovali skutočnosť. Aby zákazníkové očakávania boli pri preprave čo najbližšie tomu, čo videl/la na fotkách.

Keďže väčšinou zákazník vyberá z viacerých možností vozidiel, je kľúčové zvoliť predvolenú fotku takú, ktorá na prvý pohľad povie zákazníkovi ako vozidlo vyzerá. Predvolená fotka je fotka, ktorá sa zobrazuje vo výsledkoch vyhľadávania. Zákazník si väčšinou detail vozidla – teda viac fotiek vozidla – pozerá už len pri užšom výbere vozidiel.

Preto neodporúčame mať ako predvolenú fotku vozidla takú, kde je napríklad interiér, čiastočný záber vozidla, sedačky a podobne.

 

 

 

Permalink. Mark as helpful. 0

Ako sa mi bude zobrazovať cena na vozidle?

 1. Kliknite na https://app.bustransferbooking.com a prihláste sa do svojho konta.
 2. Pridajte vozidlo (viď Ako si pridám vozidlo?)
 3. Skontrolujte a upravte si všeobecné cenové hodnoty v záložke Nastavenia,  podzáložka Všeobecné cenové hodnoty.
 4. Uistite sa, že máte správne vyplnené údaje dopravcu a lokácie vozidiel v záložke Nastavenia, podzáložka Nastavenia dopravcu (viď tiež Čo ak mám vozidlá na viac ako jednom mieste?).
 5. Kliknite na záložku Nastavenia a podzáložku Nastavenia cenových konfigurácií.
 6. Kliknite na znak + (Pridať novú cenovú konfiguráciu) a vyplňte Popis konfigurácie a 4 povinné údaje na výpočet ceny (Minimálny počet km, Jazdné na km, Cena prenájmu na hod., Stojné na hod.). Potom kliknite na Uložiť.
 7. Odporúčame vyplniť aj pole Prenájom po ktorom sa počíta stojné. Predpokladá sa, že cena za prenájom je obvykle vyššia ako cena za státie. A preto, ak v tomto poli vyplníte napr. hodnotu 7, znamená to, že kalkulačka do 7 hodín bude rátať v sadzbe prenájom a ďalšie hodiny v sadzbe stojné. Samozrejme pod podmienkou, že sadzba za najazdené kilometre nepresiahla súčet prenájmu a stojného. Odporúčame zvoliť hodnotu 6-10 (hodín). Príklady výpočtu: cena prenájom: 40€; cena státie 10€: počet hodín prepravy 11; počet najazdených km 48; prenájom po ktorom sa poč. stojné=8hod. výpočet ceny=(8×40)+(3×10)=350. Ak bude zadaná hodnota nula pri Prenájom po ktorom sa poč. stojné, tak výpočet ceny=(0x40)+(13×10)=130€.
 8. Choďte na záložku Vozidlá a na podzáložku Zoznam vozidiel.
 9. Kliknite na ikonu ceruzky (Upraviť) a priraďte k vozidlu cenovú konfiguráciu. Nezabudnite po týchto krokoch označiť vozidlo ako Aktívne vozidlo.
 10. Takže, aby sa vozidlo zobrazovalo vo výsledkoch s cenou, je potrebná vytvoriť a priradiť cenovú konfiguráciu na vozidlo.

Permalink. Mark as helpful. 0

Ako si pridám vozidlo?

 1. Kliknite na https://app.bustransferbooking.com a prihláste sa do svojho konta.
 2. Kliknite na záložku Vozidlá a podzáložku Zoznam vozidiel, potom kliknite na znak + (Pridať nové vozidlo)
 3. Vyplňte údaje vozidla. Max. počet km zákazky je počet kilometrov, v rámci ktorých budete vedieť dodržať cenu akú vyráta kalkulačka – teda nebudú ďalšie náklady ako druhý vodič a podobne (obvykle 600km na 9 a viac pasažierov a 1000km na vozidlá do 8 pasažierov).
 4. Vyberte cenovú konfiguráciu na dané vozidlo. Ak ste ešte cenovú konfiguráciu nevytvorili, nechajte bez cenovej konfigurácie (viď Ako sa mi bude zobrazovať cena na vozidle?).
 5. Ak máte nastavených viac lokácii, vyberte lokáciu daného vozidla. (viď Čo ak mám vozidlá na viac ako jednom mieste?)
 6. Vyplňte vybavenie vozidla.
 7. Ak zakliknete položku (zašktávacie políčko) Aktívne vozidlo, vozidlo sa bude zobrazovať so zadanými parametrami.

Screen Shot 2014-09-29 at 23.35.02

Permalink. Mark as helpful. 0

Čo ak mám vozidlá na viac ako jednom mieste?

 1. Kliknite na https://app.bustransferbooking.com a prihláste sa do svojho konta.
 2. Kliknite na záložku Nastavenia, potom na podzáložku Nastavenia dopravcu a odznačte/odškrtnite pole “Všetky vozidlá sa nachádzajú na jednom mieste“. Screen Shot 2014-09-30 at 00.13.17
 3. Kliknite na záložku Vozidlá a potom na podzáložku Lokácie vozidiel.
 4. Kliknte na znamienko + (Pridať novú lokáciu) a kliknite Uložiť. Vytvorte lokácie kde sa obvykle nachádzajú vaše vozidlá.
 5. Choďte na záložku Vozidlá a kliknite podzáložku Zoznam vozidiel.
 6. Na danom vozidle kliknite na ikonku Upraviť (ceruzka) a vyberte vhodnú možnosť pri Lokácia vozidla.

Permalink. Mark as helpful. 0

Prečo je dôležité mať na vozidle nastavené ceny?

Keď si zákazník zadá svoju požiadavku, zobrazia sa mu relevantné výsledky vyhľadávania. To znamená, že aby zákazník mohol objednať to, čo potrebuje, zobrazia sa najprv vozidlá, ktoré majú nastavenú cenu. Nižšie vo výsledkoch sa zobrazujú vozidlá bez ceny, fotky a dostupnosti. Svoju rolu budú taktiež zohrávať hodnotenia dopravcu.

Na základe skúseností a rôznych prieskumov ohľadne online objednávania vieme, že zákazník, ktorý ihneď vidí cenu, fotku a dostupnosť sa vie rýchlo rozhodnúť a zrealizovať objednávku s výrazne vyššou pravdepodobnosťou. Teda vozidlo bez ceny a fotky má oveľa nižšiu šancu na získanie objednávky.

Nižšie vidíte príklad výsledkov vyhľadávania a to, ako sa zobrazujú vozidlá s nastavenou cenou a dostupnosťou.

Screen Shot 2014-09-30 at 09.30.32

Permalink. Mark as helpful. 0

4. Ceny (4)

Paušálne ceny a trasy (výnimky ako napr. letisko Schwechat)

 1. Kliknite na https://app.bustransferbooking.com a prihláste sa do svojho konta.
 2. V konte už máte nahodené vozidlá (ako nahodiť vozidlá) a cenové konfigurácie (ako nastaviť cenovú konfiguráciu). V záložke “Nastavenia” nájdete podzáložku “Zoznam cenových konfigurácií”. Dole sa nachádza paušál BA-Schwechat, kliknete na aktívne a zadajte Vami navrhnutú cenu. Potom kliknite na Uložiť. Snímka obrazovky 2015-03-02 o 13.05.15
 3. Aj keď máte na vozidle zadanú voľnú dostupnosť na zákazníkov termín, trasy v zahraničí sa nedajú hneď objednať. Je to aj kvôli rôznym faktorom, ktoré môžu ovplyvňovať ceny a náklady pri rôznych zahraničných destináciách. Ale keďže paušál ako letisko Schwechat sa často používa, môžete si jeho paušálnu cenu (mimo výpočtu cenovej konfigurácie) nastaviť nezávisle. Navyše, ak máte aktívny takýto paušál, klientovi sa zobrazi Vami navrhnutá cena s možnosťou objednať (ak máte vozidlo označené ako dostupné v danom termíne). Teda zákazník môže rovno objednať a prejsť k platbe. Snímka obrazovky 2015-03-02 o 10.40.23

 

Permalink. Mark as helpful. 0

Ako sa mi bude zobrazovať cena na vozidle?

 1. Kliknite na https://app.bustransferbooking.com a prihláste sa do svojho konta.
 2. Pridajte vozidlo (viď Ako si pridám vozidlo?)
 3. Skontrolujte a upravte si všeobecné cenové hodnoty v záložke Nastavenia,  podzáložka Všeobecné cenové hodnoty.
 4. Uistite sa, že máte správne vyplnené údaje dopravcu a lokácie vozidiel v záložke Nastavenia, podzáložka Nastavenia dopravcu (viď tiež Čo ak mám vozidlá na viac ako jednom mieste?).
 5. Kliknite na záložku Nastavenia a podzáložku Nastavenia cenových konfigurácií.
 6. Kliknite na znak + (Pridať novú cenovú konfiguráciu) a vyplňte Popis konfigurácie a 4 povinné údaje na výpočet ceny (Minimálny počet km, Jazdné na km, Cena prenájmu na hod., Stojné na hod.). Potom kliknite na Uložiť.
 7. Odporúčame vyplniť aj pole Prenájom po ktorom sa počíta stojné. Predpokladá sa, že cena za prenájom je obvykle vyššia ako cena za státie. A preto, ak v tomto poli vyplníte napr. hodnotu 7, znamená to, že kalkulačka do 7 hodín bude rátať v sadzbe prenájom a ďalšie hodiny v sadzbe stojné. Samozrejme pod podmienkou, že sadzba za najazdené kilometre nepresiahla súčet prenájmu a stojného. Odporúčame zvoliť hodnotu 6-10 (hodín). Príklady výpočtu: cena prenájom: 40€; cena státie 10€: počet hodín prepravy 11; počet najazdených km 48; prenájom po ktorom sa poč. stojné=8hod. výpočet ceny=(8×40)+(3×10)=350. Ak bude zadaná hodnota nula pri Prenájom po ktorom sa poč. stojné, tak výpočet ceny=(0x40)+(13×10)=130€.
 8. Choďte na záložku Vozidlá a na podzáložku Zoznam vozidiel.
 9. Kliknite na ikonu ceruzky (Upraviť) a priraďte k vozidlu cenovú konfiguráciu. Nezabudnite po týchto krokoch označiť vozidlo ako Aktívne vozidlo.
 10. Takže, aby sa vozidlo zobrazovalo vo výsledkoch s cenou, je potrebná vytvoriť a priradiť cenovú konfiguráciu na vozidlo.

Permalink. Mark as helpful. 0

Prečo je dôležité mať na vozidle nastavené ceny?

Keď si zákazník zadá svoju požiadavku, zobrazia sa mu relevantné výsledky vyhľadávania. To znamená, že aby zákazník mohol objednať to, čo potrebuje, zobrazia sa najprv vozidlá, ktoré majú nastavenú cenu. Nižšie vo výsledkoch sa zobrazujú vozidlá bez ceny, fotky a dostupnosti. Svoju rolu budú taktiež zohrávať hodnotenia dopravcu.

Na základe skúseností a rôznych prieskumov ohľadne online objednávania vieme, že zákazník, ktorý ihneď vidí cenu, fotku a dostupnosť sa vie rýchlo rozhodnúť a zrealizovať objednávku s výrazne vyššou pravdepodobnosťou. Teda vozidlo bez ceny a fotky má oveľa nižšiu šancu na získanie objednávky.

Nižšie vidíte príklad výsledkov vyhľadávania a to, ako sa zobrazujú vozidlá s nastavenou cenou a dostupnosťou.

Screen Shot 2014-09-30 at 09.30.32

Permalink. Mark as helpful. 0

Aký je termín splatnosti pre dopravcu?

Termín splatnosti je 7 kalendárnych dní po preprave. Dopravca môže faktúry zasielať elektronicky na btb@synerta.com. Skontrolovať sumy za jednotlivé objednávky si dopravca môže cez emaily po potvrdení objednávky, ktoré mu generuje a zasiela systém. Pripravujeme štatistiky a finančný prehľad pre dopravcu. Dopravca si tak môže rýchlo a jednoducho kontrolovať platby a objednávky. Taktiež úspešnosť jednotlivých svojich ponúk.

Permalink. Mark as helpful. 0

Expand allClose all